اجتماعی

شیوه نامه نحوه جمع‌آوری حمل پسماندهای پزشکی تدوین می شود

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از بررسی شکایت سازمان نظام پزشکی در خصوص انحصار شهرداری تهران در مدیریت حمل و نقل پسماندهای پزشکی و بیمارستانی خبر داد و گفت:

علی خضریان در گفت وگو با نازک نارنجی، در جلسه کمیسیون اصل 90 درباره شکایت سازمان نظام پزشکی از انحصار شهرداری تهران در مدیریت پزشکی و حمل و نقل پسماند بیمارستانی، اظهار کرد: در این خصوص سازمان نظام پزشکی و شهرداری تهران برگزار کردند.

وی افزود: معاون خدمات شهری شهرداری تهران پس از تشریح مفاد قانون در حضور احزاب اعلام کرد که اصراری بر عادی سازی و مدیریت اجرایی پسماندهای ویژه شهری و اقدام در شهرداری و شورای شهر مراکز درمانی وجود ندارد. و بیمارستان ها

سخنگوی کمیسیون اصل 90 در خصوص مصوبات این جلسه گفت: با توجه به توافق طرفین مبنی بر اجرای صحیح قانون، ابتدا تصمیم گرفته شد تا روند جمع آوری و عادی سازی پسماندهای پزشکی شهری را تنظیم کنیم. سازمان و پس از تصویب شورا.» ظرف ده روز پس از انجام مناقصه و طی مراحل قانونی انتخاب و انعقاد قرارداد با سازمان نظام پزشکی با شرکت های واجد شرایط و واجد شرایط به کمیسیون اصل 90 و پزشکی ارسال می شود. سازماندهی سیستم

وی ادامه داد: همچنین این امکان وجود دارد که سازمان نظام پزشکی پس از انعقاد قرارداد با شرکت ذیصلاح برای عادی سازی، به عنوان متولی اجرای مفاد بند ج ماده 2 قانون مدیریت پسماند ذیل مدیریت پسماند اقدام کند. سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران. از اجرای این موضوع کلیه مجتمع های درمانی تحت پوشش خدمات شرکت های تخصصی مدیریت پسماند غیر از شهرداری تهران مشمول پرداخت حق اشتراک و سایر هزینه های دفع عفونی نخواهند شد. و زباله های بیمارستانی

وی افزود: با توجه به اظهارات نمایندگان شهرداری تهران مبنی بر عدم انطباق حدود 4000 مجتمع پزشکی با نیروی انتظامی، مقرر شد شهرداری تهران فهرستی از اعضای سامانه مجتمع پزشکی ارائه کند. سازمان تمهیدات لازم را جهت همکاری و برخورد قانونی به عمل آورد.» همکاری سازمان نظام پزشکی اتخاذ شود و در صورت عدم رعایت این مجموعه های قانون، جرایم مورد انتظار در این خصوص اعمال شود.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اظهارات نمایندگان شهرداری مبنی بر اینکه هزینه حمل، عادی سازی و دفع پسماندهای پزشکی و بیمارستانی بیش از مبلغ در نظر گرفته شده برای پرداخت آبونمان است. و غیره به نظر می رسد تفاوت عوارض دریافتی و هزینه خدمات به نحوی از سایر درآمدها و عوارض طبقات و طبقات مختلف است. لذا شهرداری تهران به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه تصمیم گرفته ظرف یک ماه آینده قیمت تمام شده خدمات در این حوزه را بررسی کند و عوارض جدید با در نظر گرفتن هزینه واقعی پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزها مشخص شود. از مراجع مربوطه

خضریان گفت: در نهایت مقرر شد مراکزی که تحت عنوان مجتمع پزشکی فعالیت می کنند اما پسماندهای عفونی و ویژه تولید نمی کنند نیز به شهرداری تهران سازمان نظام پزشکی اعلام و پس از آن با تایید سازمان محیط زیست. سازمان حفاظت، این مراکز مشمول عوارض می شود.» در اشتراک ما مشترک شوید.

انتهای پیام/

دکمه بازگشت به بالا