اجتماعی

لزوم گسترش الگوی مدیریت پسماند از مناطق موفق به دیگر نواحی شهری

معاون شهردار تهران گفت: مدلی که منطقه 21 در زمینه پسماندهای خشک استفاده می کند ، برای فرهنگ سازی از داخل خانه ها ، محله ها و شهرهای منطقه و تبلیغ غیر مستقیم برای آموزش و شناسایی کودکان با فرهنگ طراحی شده است.

به گزارش نازک نارنجی ، امروز مراسم افتتاح پروژه های خدمات شهری در منطقه 21 تهران با حضور حسین نظری معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران ، جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ، رضا رجب زاده ، شهردار منطقه 21 و چند تن دیگر از مقامات شهر.

جلال بهرامی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در حاشیه این مراسم با بیان اینکه یکی از بزرگترین مزایای چنین پروژه هایی مشارکت و استفاده از ظرفیت شهروندان است ، گفت: بازنشستگان این منطقه درخواست مکانی برای استفاده از آن برای ورزش و ما ما این مکان را به آنها اختصاص داده ایم و باید اشاره کنم که در واقع محل چنین فعالیت های شهرداری خالی است و ما باید تا آنجا که ممکن است برای هماهنگی بین مردم مدیریت کنیم و به آنها اجازه دهیم برای حل مشکلات و نیازها کار کنید. شناسایی و حذف کنید

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران افزود: اقدامات انجام شده در زمینه بازیافت در منطقه 21 برای صحبت در مورد بازیافت زباله و جداسازی از منبع زباله های خشک فقط یک کار اداری نیست. و مدیران شهرداری که با هنر اجرا می شوند به بحث بازیافت در منطقه آنها این عمل می تواند به عنوان الگویی در سایر نقاط شهر مورد استفاده قرار گیرد.

بهرامی ادامه داد: مدل مورد استفاده منطقه 21 در زمینه پسماندهای خشک با هدف فرهنگ سازی از داخل خانه ها ، محله ها و شهرهای منطقه و تبلیغ غیرمستقیم برای آموزش و آموزش آنها متعلق به کودکان دارای این فرهنگ است. . ” این را می بیند و باعث این اقدام می شود زیرا در کارهای اداری کمتر به مسائل فرهنگی توجه می شود.

مشارکت عمومی؛ حلقه از دست رفته فعالیت ها و روابط شهری

رضا رجب زاده ، شهردار منطقه 21 نیز با بیان اینکه الگوی اداره شهر با مشارکت و حضور مردم الگوی قوی است ، گفت: ارتباطات و باید بدانیم که مردم در همه امور هستند. “موفقیت های زیادی حاصل شده است.

شهردار منطقه 21 افزود: جدایی از منبع زباله های خشک اقدامی است که باید حضور مردم را جدی تر بگیرد و این مراکز به کودکان به عنوان کارگران آینده کشور در دوران تحصیل و فعالیت های شهری خود کمک کرده اند. فرهنگ رشد می کند و کشور ما را در آینده با کشورهای توسعه یافته با آمار بالای انزوای متحد می کند.

رجب زاده ، گفت: انتظار داریم حضور نمایندگان خدمات شهری و هماهنگی فعالیت های شهرداری در تهران زمینه ساز توسعه بیشتر در منطقه 21 شود ، افزود: شهرداری تهران در حال حاضر علاقه خاصی به این موضوع و رئیس شهرداری آن را در صورت لزوم ارائه می دهد. پشتیبانی و قوه مجریه نیز موظف است اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش وب سایت شهر ، به منظور تجلیل از کارگران فداکار و زحمتکش در زمینه خدمات شهری و ارائه خدمات ویژه به نفع آنها ، پناهگاه کارگران منطقه 21 افتتاح شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا