ورزشی

راه‌اندازی مرکز آموزش مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی واحد بیرجند

محمد حداد در گفت و گو با خبرنگار گروه استانی خبرگزاری آنا در بیرجند از افتتاح این مرکز خبر داد. آموزش مهارت و متخصصان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند اظهار داشت: معاون علوم پزشکی این دانشگاه در راستای اهداف مرکز ملی مهارت ها و آموزش های حرفه ای وزارت بهداشت از جمله مهارت های -سازماندهی است. و آموزش حرفه ای ، با استفاده از افراد دارای مهارت برای آموزش نیروی انسانی ماهر در زمینه بهداشت. سیستم اعتباربخشی مهارت ها و آموزش های حرفه ای در علوم بهداشتی ، بهبود کیفیت مهارت ها و آموزش های حرفه ای و توسعه مهارت ها و آموزش های حرفه ای متناسب با نیازهای جامعه ، دوره های مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی را ادامه می دهد.

وی افزود: پس از بازدید نماینده وزارت بهداشت از امکانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجندتأسیس مرکز مهارتهای پزشکی و آموزش حرفه ای به تصویب رسید و جلسه بهره برداری از این مرکز با حضور معاون وزیر علوم پزشکی استان خراسان جنوبی ، مدیر و عضو هیئت مدیره ، رئیس سیستم و کارشناس مرکز با مقام رسمی مرکز ملی مهارتها و آموزش های حرفه ای وزارت بهداشت. بصورت آنلاین ساخته شده است.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان جنوبی اظهار داشت: امیدواریم با همکاری اعضای هیئت علمی واجد شرایط استان خراسان جنوبی ، دوره ها مورد تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد و ارائه شود. دوره های درخواست شده توسط دانشجویان استان ارائه می شود. “

انتهای پیام / 4078 /4062 /

دکمه بازگشت به بالا