اجتماعی

واکسیناسیون بیش از ۱۸ هزار نفر در پایتخت در مراکز سیار

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران می گوید: با همکاری مراکز سیار بیش از 18000 دوز واکسن از اول آنلاین تا پایان شنبه 17 آنلاین تزریق شد.

به گزارش نازک نارنجی ، علی نصیری درباره آخرین وضعیت پویش “تهران احیا شد” گفت: “همه اقدامات سازمان مدیریت بحران در زمینه مدیریت ویروس کرونا در این کمپین انجام می دهد. مراکز جدید واکسیناسیون را راه اندازی می کند.” بود.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 22 مرکز واکسیناسیون فعال است ، افزود: در ابتدای این پروژه 26 مرکز واکسیناسیون فعال شده و یک مرکز خودرو دیگر و مرکز دائمی اعلام شده است. توسط سازمان فرهنگی و هنری. »شهرداری فرهنگسرای بهمن این ظرفیت را برای واکسیناسیون افزایش داده است. امروز 6 مرکز به دلیل بازدیدهای اندک تعطیل است.

به گفته نصیری ، اجرای مرحله دوم واکسیناسیون و افتتاح مراکز جدیدی که در روزهای آینده در دسترس خواهند بود یکی از اهداف کلیدی مرحله جدید ، دسترسی خدمات رسانی به شهروندان است.

وی خاطرنشان کرد: در مرحله اول طرح واکسیناسیون ، ما از تعداد هدف 12000 دوز فراتر رفتیم ، وی افزود: در واحدهای سیار شناسایی و واکسینه شد. با این حال ، واکسیناسیون گروه های آسیب پذیر ادامه خواهد یافت.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران در مورد آمار تزریق واکسن در مراکز سیار (10 دستگاه وانت) گفت: تا پایان شنبه 17 مهرماه بیش از 18000 دوز واکسن در مراکز سیار تزریق شده است.

نصیری ادامه داد: امروز آمادگی شناسایی بازماندگان شهدا ، جانبازان ، معلولین ، سالمندان و به طور کلی کسانی که نمی توانند خانه خود را ترک کنند ، از طریق پایگاه های داده و 137 سیستم و واکسیناسیون آنها بر روی موبایل را داریم. مرکز.

بر اساس وب سایت شهر ، وی با اشاره به عدم وجود واکسن جانسون اندژانسون گفت: “طبق برنامه اولیه ، و اگر یک دوز واکسن برای افراد آسیب پذیر مفیدتر بود ، این اتفاق نیفتاد و در نهایت تزریق شد. با استفاده از واکسن سینوفارم. “نیمی از این افراد هویت دارند و می توانند به راحتی برای تزریق دوز دوم مراجعه کنند و افراد غریبه ، با توجه به پاتوق ها ، شبکه ها و گروه های اجتماعی این افراد ، سعی کردیم دوز دوم را هماهنگ و تزریق کنیم.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا