اقتصادی

شرکت بورس حق بی احترامی به حقوق سهامداران را ندارد

بعدها تأیید حضور چند معدنچی در شرکت بورس منجر به استعفای مدیرعامل این شرکت شد. در همین راستا ، یک کارشناس فروش قانونی سرمایه ، ضمن بررسی جنبه های قانونی تخلف ، تأیید کرد که شرکت بورس حق بی احترامی به حقوق سهامداران را ندارد.

حمید اسدی در گفت وگو با نازک نارنجی ، اظهار داشت: موضوع کشف معدنچی در بورس اوراق بهادار تهران ابتدا در رسانه ها مطرح شد و گمانه زنی ها درباره آن مطرح شد. ، وارد این موضوع شد و در بیانیه ای اعلام کرد که این موضوع توسط کمیته های تخلفات سازمان بورس مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات مصوب آنلاین 1388 ، هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت وجود تخلف ، کمیته رسیدگی به تخلفات از دستگاه نظارتی و واحد نظارتی که ارسال کننده نقض و همچنین خود مجرم باید به کمیته رسیدگی به تخلفات مراجعه کرده و توضیحات و دفاع هایی را در مورد نقض و ابعاد آن ارائه دهد.

این کارشناس حقوقی در بازار سرمایه با تأکید بر این که ماهیتاً نمی توان موضوع معدن را در زمینه فعالیت بورس شرکت قطع کرد و این موضوع به گفته شرکت خارج از حیطه فعالیت شرکت در نظر گرفته می شود. . اساسنامه ، گفت: می توان آن را از ابعاد مختلف مدیریت کرد. ابتدا ، شرکت بورس باید شفاف سازی کرده و اطلاعیه ای را در سیستم Cadal برای اطلاع و اطلاع سهامداران منتشر کند.

اسدی ادامه داد: مطابق با ماده 2 از سه دستورالعمل اجرایی درباره افشای اطلاعات ، ناشر ، شرکت بورس اوراق بهادار در اینجا مسئول پاکسازی شایعات است و در صورت انتشار شایعات و اخباری که ممکن است در فعالیت های شرکت ، برای جلوگیری از سوء استفاده از اطلاعات در سیستم Cadal ، آن را شفاف کنید. این نیاز ناشر است و باید شفاف باشد و عدم شفافیت اطلاعات و عدم افشای اطلاعات صحیح در سیستم Cadal منجر به یک یا چند مجازات انضباطی برای انتشار خواهد شد. بنابراین ، اولین مسئله این است که شرکت بورس باید این موضوع را برای سیستم Cadal و سهامداران شفاف کرده باشد.

وی توضیح داد که بورس اوراق بهادار دارای دو بعد است: یکی بعد مدیریتی برای همه شرکت های بورسی حاضر در بازار و دیگری بعد سهامدار و برای خود سهامداران است. این شرکت حق بی احترامی به حقوق سهامداران را ندارد و طبق دستورالعمل افشای اجرایی موظف است مطابق با ماده 2 تعمید دوم دستورالعمل اجرایی ، اطلاعات را در هر جایی که شایعه ای منتشر می شود ، شفاف سازد. در واقع شرکت بورس موظف است بدون توجه به اینکه معدن کاری است یا نه ، این کار را انجام دهد.

این کارشناس قانونی بازار سرمایه در ادامه تأکید می کند که اگر ثابت شود که مسئله معدن رخ داده است ، دو نتیجه قانونی برای شرکت بورس وجود دارد: یکی اقدام انضباطی است که فعالیت خارج از موضوع اساسنامه و بعد دوم است. جنایتکار است و اقدامی برای نقض قانون بازار اوراق بهادار و ارائه اطلاعات نادرست و عدم افشای اطلاعات است. در صورت اثبات ، پیامدهای کیفری برای مدیران مربوطه دارد.

سهامداران حق دارند از شرکت بورسی شکایت کنند

اسدی در پاسخ به این سوال که آیا سهامداران شرکت بورس می توانند از شرکت به دلیل تخلف شکایت کنند یا خیر؟ در صورت تخلف ، این پرونده وارد شده و دستور انضباطی صادر می کند.

وی تاکید کرد: سازمان بورس دارای مدیریت تحت عنوان مدیریت بورس اوراق بهادار است که به موارد تخلفات کمیته در صورت وجود تخلف اشاره می کند. اگر سهامداران از سیستم های ثبت سازمان شکایت کنند ، این مدیریت مسئول رسیدگی به شکایت و پاسخگویی به سهامداران است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا