اجتماعی

ارتقاء ۲ رتبه ای جایگاه پایتخت ایران در میان شهرهای نوآور جهان

در شاخص نوآوری جهانی (GII) ، پایتخت ایران در بین شهرهایی مانند استانبول ، وین ، بارسلونا و برلین رتبه 41 را دارد.

به گزارش نازک نارنجی ، گزارش شاخص نوآوری جهانی 2021 ، که توسط سازمان بین المللی مالکیت فکری منتشر شده است ، از راه اندازی دو مرحله ای تهران در میان جدیدترین شهرهای جهان خبر می دهد و بر این اساس ، شاخص نوآوری جهانی (GII) وین ، بارسلونا و برلین در مقام 41.

با انتخاب شاخص شهرهای نوآور برای ارزیابی سازمان بین المللی مالکیت فکری ضمن تأکید بر اهمیت نوآوری و توجه آن به مناطق شهری ، این شاخص یکی از مهمترین محورهای برنامه تهران هوشمند از طریق شهرداری تهران محسوب می شود.
توسعه نوآوری شهری و راه اندازی علائم مربوطه یکی از زمینه های مورد توجه اکثر مغزهای شهری است. در برنامه تهران هوشمند ، همراه با سایر شهرهای هوشمند ، موضوعی ویژه به نام تهران نوآور به توسعه اکوسیستم نوآوری شهری تهران و حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان اختصاص دارد.
بر اساس وب سایت شهر ، اقدامات در این زمینه شامل ایجاد بازار فناوری تخصصی در شهر هوشمند ، شمارش و انتشار 400 نیاز تکنولوژیکی و نوآورانه در شهرداری ، ایجاد مراکز نوآوری شهرهای هوشمند در مناطق مختلف تهران و تسریع در ایجاد شهرهای جدید است. مشاغل در شهر

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا