ورزشی

معرفی نفرات برتر رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال

برنده تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ایران برای شرکت در مسابقات جهانی صربستان مشخص شد.

به گزارش نازک نارنجی ، مسابقات انتخابی اردوی تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ، روز جمعه ، در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار شد.

در پایان این مسابقات احمد محمدنژاد جوان در وزن 57 کیلوگرم ، مجید داستان در وزن 61 کیلوگرم ، پیمان نعمتی در وزن 65 کیلوگرم ، علی اکبر فضلی در وزن 70 کیلوگرم ، حسین ابوذری در 74 کیلوگرم ، علی سوادکوهی در وزن 79 کیلوگرم ، سجاد غلامی در وزن 86 کیلوگرم ، محمد مبین عظیمی در وزن 92 کیلوگرم ، امیرعلی آذرپیرا در وزن 97 کیلوگرم و مهدی هاشمی در وزن 125 کیلوگرم نفرات اول نام بردند.

لازم به یادآوری است که در اوزان که تعداد نفرات آنها بیشتر از 4 نفر است ، مسابقات بصورت حذفی و در اوزان 3 نفر هر چند وقت یکبار برگزار می شود.

رده بندی انفرادی این مسابقات به شرح زیر است:

57 کیلوگرم: 1- احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) 2- امیر پرسته (مازندران)

61 کیلوگرم: 1- مجید داستان (تهران) 2- داریوش ولی زاده (همدان)

65 کیلوگرم: 1- پیمان نعمتی (مازندران) 2- مهدی شیرازی (تهران)

70 کیلوگرم: 1- علی اکبر فضلی (مازندران) 2- حسین محمد آقایی (البرز)

74 کیلوگرم: 1- حسین ابوذری (مازندران) 2- علی خدایاری (تهران)

79 کیلوگرم: 1- علی سوادکوهی (مازندران) 2- محمد شهبازنژاد (آذربایجان شرقی)

86 کیلوگرم: 1- سجاد غلامی (البرز) 2- علی منصوری (مازندران)

92 کیلوگرم: 1- محمد مبین عظیمی (کردستان) 2- حسین جلالی نژاد (لرستان)

97 کیلوگرم: 1- امیرعلی آذرپیرا (تهران) 2- علیرضا عبدالهی (تهران)

125 کیلوگرم: 1- مهدی هاشمی (مازندران) 2- سالار حبیبی (تهران)

نتایج کامل این مسابقات به شرح زیر است:

57 کیلوگرم:
فاز اول:
محمد کابلی (البرز) 4- احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) 7
امیرحسین شامی (البرز) 5- علی قلی زنگگی (تهران) 1
امیر پرسته (مازندران) 6 – پوریا ترکمان (مرکزی) 4
مرحله دوم:
امیرحسین شامی (البرز) 2- احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) 4
استراحت: امیر پرسته (مازندران)
مرحله سوم:
امیرحسین شامی (البرز) 7 – امیر پرسته (مازندران) 7 ، برنده
استراحت: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی)
مرحله چهارم:
احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) 4- امیر پرسته (مازندران) 1

61 کیلوگرم:
فاز اول:
مجید داستان (تهران) 10 – محمد امین خسروی (کرمانشاه) صفر
اسماعیل کریمی (مازندران) 2 – داریوش ولی زاده (همدان) 10 (انفجار فنی)
انتها: مجید داستان (تهران) 6 – داریوش ولی زاده (همدان) 2

65 کیلوگرم:
فاز اول:
محمد قاسم علی (مازندران) صفر – مهدی شیرازی (تهران) 4
پهلوی: پیمان نعمتی (مازندران) محمد میراحمدی (لرستان) کیان محمودجانلو (مازندران)
مرحله دوم:
محمد میراحمدی (لرستان) 7- پیمان نعمتی (مازندران) 9
مهدی شیرازی (تهران) 6 – کیان محمودجانلو (مازندران) 4
پایان: پیمان نعمتی (مازندران) 4 – مهدی شیرازی (تهران) 2

70 کیلوگرم:
فاز اول:
علی اکبر فضلی (مازندران) 12 – محمد بخشی (مازندران) 2
امیرحسین مقصودی (تهران) 4 – حسین محمد آقایی (البرز) 6
انتها: علی اکبر فضلی (مازندران) 13 – حسین محمد آقایی (البرز) 6

74 کیلوگرم:
فاز اول:
امیرحسین متقی (خراسان رضوی) 1- سجاد چهاردولی (همدان) 2
استراحت: علی خدایاری (تهران) – محسن کوچ نژاد (قزوین) – حسین ابوذری (مازندران)
مرحله دوم:
محسن کوچ نژاد (قزوین) 4- علی خدایاری (تهران) 6
سجاد چهاردولی (همدان) صفر – حسین ابوزری (مازندران) 10
پایان: علی خدایاری (تهران) 2 – حسین ابوزری (مازندران) 3

79 کیلوگرم:
فاز اول:
محمد شهبازنژاد (آذربایجان شرقی) 3- علی شکوری (مازندران) 2
علی سوادکوهی (مازندران) 11 – علیرضا کریمی (البرز) صفر
انتها: محمد شهبازنژاد (آذربایجان شرقی) 1- علی سوادکوهی (مازندران) 9

86 کیلوگرم:
فاز اول:
سجاد غلامی (البرز) 13 – امیرحسین کاووسی (مازندران) 2
علی منصوری (مازندران) 15- امیررضا سهیلی (البرز) 11
سید رضا هاشمی (مازندران) 1- حمیدرضا علی بخشی (همدان) 4
مرحله دوم:
سجاد غلامی (البرز) 10 – علی منصوری (مازندران) صفر
استراحت: حمیدرضا علی بخشی (همدان)
مرحله سوم:
علی منصوری (مازندران) 12 – حمیدرضا علی بخشی (همدان) 2
استراحت: سجاد غلامی (البرز)
مرحله چهارم:
سجاد غلامی (البرز) 11 – حمیدرضا علی بخشی (همدان) صفر

92 کیلوگرم:
فاز اول:
حسین جلالی نژاد (لرستان) 2- مصطفی نجفی (خراسان رضوی)
استراحت: محمد مبین عظیمی (کردستان)
مرحله دوم:
حسین جلالی نژاد (لرستان) صفر (نساماد) – محمد مبین عظیمی (کردستان) 6
استراحت: مصطفی نجفی (خراسان رضوی)
مرحله سوم:
محمد مبین عظیمی (کردستان) 3 – مصطفی نجفی (خراسان رضوی) 1
استراحت: حسین جلالی نژاد (لرستان)

97 کیلوگرم:
فاز اول:
امیررضا فتاحی (تهران) 8 – علیرضا رکابی (مازندران) 2
پهلوی: امیرعلی آذرپیرا (تهران) سجاد عزیزی (تهران) علیرضا عبدالهی (تهران)
مرحله دوم:
سجاد عزیزی (تهران) 3 – امیرعلی آذرپیرا (تهران) 4
امیررضا فتاحی (تهران) صفر – علیرضا عبدالهی (تهران) 5
پایان: امیرعلی آذرپیرا (تهران) 7 – علیرضا عبدالهی (تهران) 1

125 کیلوگرم:
فاز اول:
علیرضا اکبرپور (مازندران) 2- عرفان جعفری (مازندران) 5
سیاوش ملکی فر (تهران) 2 – سالار حبیبی (تهران) 4
مصطفی طاقانی (خراسان رضوی) صفر – مهدی هاشمی (مازندران) 8
استراحت: امیر یاری (البرز)
مرحله دوم:
سالار حبیبی (تهران) 6 – عرفان جعفری (مازندران) 2
امیر یاری (البرز) صفر – مهدی هاشمی (مازندران) 5
پایان: سالار حبیبی (تهران) 0 – مهدی هاشمی (مازندران) 2

برترین های وزن 57 ، 61 ، 70 ، 79 ، 86 و 97 کیلوگرم در مسابقات جهانی صربستان در این مسابقات به عضویت تیم ملی زیر 23 سال درآمدند و نفرات برتر وزنهای 65 ، 74 ، 92 و 125 کیلوگرم با هم رقابت خواهند کرد. در 16 اکتبر حسن عبادی ، محمدصادق فیروزپور ، امیرحسین فیروزپور و عباس فروتن به رقابت می پردازند و نفرات برتر برای حضور در مسابقات جهانی صربستان به تیم ملی زیر 23 سال می پیوندند.

مسابقات جهانی کشتی زیر 23 سال (امید) از 10 تا 16 نوامبر در بلگراد صربستان برگزار می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا