استان ها

3 دهم درصد جمعیت استان بیسواد و یا کم سوادند

به گزارش خبرگزاری نازک نارنجی از قزوین ؛ کبری جعفر بگلو در مورد وضعیت بی سوادی و نوشتن در این استان گفت: “تلاش های ما در راستای منویات دیوان عالی کشور و سیاست های سازمانی است و ما در جهت رفع بی سوادی از طریق ارائه خدمات رایگان خواندن و نوشتن برای سنین 10 سال گام برمی داریم. تا 49 سال. “

وی افزود: جلسات شورای حمایت از خواندن و نوشتن گام های موثری هستند که به موثر بودن برنامه ها کمک می کنند.

این مقام مسئول گفت: امیدواریم با تدوین یک برنامه عملی برای از بین بردن اسناد و مدارک در استان و از طریق نظارت بر فعالیت ها نتایج عملی به دست آوریم.

2158148

جعفر بگلو تصریح کرد: تعیین مسئولیت های ادارات ، موسسات ، تکمیل بانک اطلاعاتی افراد بی سواد و بی سواد ، مرور پیشرفت برنامه های سوادآموزی ، نحوه ثبت اطلاعات و توسعه پایگاه اطلاعات ثبت نام ، راه های غنی سازی محیط یادگیری برای افرادی که نمی تواند بخواند و بنویسد بازگشت بی سوادی در برنامه های سوادآموزی ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در بازرسی های انجام شده در 25 محور و شاخص در سال 97 ، قابل تقدیر بود ، در سال 98 خوب بود و سال گذشته رتبه خوب و قابل تقدیری را در کشور کسب کردیم.

معاون پرورشی و سوادآموزی قزوین گفت: بر اساس سرشماری سال 95 میانگین سواد در استان 4/96 درصد است که از میانگین کشوری بیشتر است و ما استانهای باسواد محسوب می شویم.

جعفر گلگاد افزود: بر اساس گزارش جشنواره ملی شهید رجایی و اعلام سازمان سوادآموزی ، متوسط ​​سواد استان در گروه 10 تا 49 سال که گروه اصلی است بیش از 99 گزارش شده است. ٪

وی بیان کرد: آمار سواد و دستور نگارش سرشماری استان 95 بیش از 21 هزار نفر گزارش شد.

معاون آموزش و سوادآموزی استان قزوین تصریح کرد: سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کرونا ، بیشتر فعالیت های جنبش خواندن و نوشتن در فضای مجازی صورت گرفت. و آموزش دیده است.

گرفتن

جعفر بگلو گفت: در مجموع ، پروژه های مکمل و آموزش مهارت در مراکز یادگیری محلی ، حدود 7000 نفر در فعالیت های خواندن و نوشتن شرکت می کنند.

معاون آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: امیدواریم با حمایت استاندار ، با کمک روستاییان در شناسایی و جذب بیسوادان ، بتوانیم زمینه آموزش افراد باقی مانده را فراهم کنیم تا بتوانیم بالاترین بی سوادی را در استان ندارند. “

جعفر بگلو تصریح کرد: لازم است بانک اطلاعات افرادی که در مناطق مختلف استان نمی توانند بخوانند و بنویسند با کمک همه افراد تکمیل شود تا طرح تکمیل شود.

دکمه بازگشت به بالا