استان ها

برنامه نهاد رهبری برای بازنگری دروس معارف در دانشگاه‌ها

رئیس دفتر نمایندگی رئیس اجرایی دانشگاه از توسعه سه برنامه آموزشی برای دوره های آموزشی تا سال 1402 خبر داد و گفت: دوره های آموزشی باید مطابق با الزامات شناخت و دانش دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد.

حجت الاسلام مصطفی رستمی در گفت وگو با نازک نارنجی وی ضمن بیان این مطلب ، بخشی از برنامه رهبری دانشگاهها را برای بازبینی دوره های آموزشی اعلام کرد و اظهار داشت: دوره های آموزشی متناسب با نیازهای معرفت شناختی و هویتی دانشجویانی که وارد فضای آموزشی می شوند ، طراحی شده است. در سنین جوانی و اثربخشی دوره های لازم . این الزامات شناسایی و شناخت دانش آموزان را برآورده می کند. این بخش از نیاز به تغییر نسبت نیازهایی که جوانان در آن رشد می کنند و شرایط حاکم بر جامعه است. در حالی که تا به امروز ، تغییرات و پیشرفت در دوره های آموزشی متناسب با نیازهای خارجی نبوده است.

وی افزود: “در حال حاضر ، باید در برخی از جنبه های دوره های آموزشی تغییری ایجاد شود و چابکی و چابکی باید با سرعت انتقال اتفاق بیفتد. بنابراین ، ما در موسسه مدیر اجرایی دانشگاه ها سه برنامه کوتاه برای تغییر داریم ، ما دوره های طولانی و طولانی آموزش می بینیم که برنامه کوتاهی از آن تهیه و اعلام می شود و بر همین اساس ، مباحث دوره های آموزشی را بررسی می کنیم.

رئیس دفتر نمایندگی مدیر اجرایی دانشگاه تأکید کرد: در برنامه های بلند مدت و میان مدت ، مجموعه ای از کتابهای متناسب با شرایط تغییر داریم و در نهایت اصل ، محتوا ، داخلی و فرم باید دوباره مونتاژ شود

حجت الاسلام رستمی در پایان خاطرنشان می کند: برنامه بلند مدت ما برای دوره های آموزشی تا سال 1402 و برنامه میان مدت این دوره ها تا پایان امسال اجرا می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا