عمومی

قبض برق و خدمت بزرگ علی کریمی

علی علی آقای کریمی بین 4 ژوئن و 5 ژوئیه 1400 (یک ماه) 6280 کیلووات ساعت برق در خانه خود مصرف کرد و مجبور شد 4630175 (چهار میلیون و ششصد و سی هزار و صد و هفتاد و پنج) تومان برای برق و هشدار قطع برق آنها همچنین آن را برای تأخیر پرداخت دریافت کردند.

اگر ما در طی سال های گذشته در مورد خسارات سیستم قیمت گذاری انرژی ایران فریاد زده ایم ، نمی توانیم آنچه را که قبض قبض برق آقای کریمی نوشته شده است ، بگوییم. لطفاً محاسبات زیر را به خاطر بسپارید.

1. یک متر مکعب گاز برای تولید سه کیلووات ساعت برق استفاده می شود ، بنابراین 2093 متر مکعب گاز برای تولید 6280 کیلووات ساعت برق که خانه آقای کریمی را تغذیه می کند استفاده می شود.

. قیمت صادرات گاز ایران به ترکیه و عراق در حدود 24 دلار در هر متر مکعب است ، بنابراین 50،232 دلار معادل 502 دلار هزینه گاز برای خرج در خانه آقای کریمی است.

3. قیمت بازار دلار امروز در تهران 24900 تومان است ، بنابراین هزینه گاز مصرفی برای تأمین برق خانه آقای کریمی 12507768 (دوازده میلیون و پانصد و هفت هزار و هفتصد و شصت و هشت) تومان است.

4- وزارت نیرو برق را از نیروگاه ها به ازای هر کیلووات ساعت – به استثنای هزینه های سوخت – به قیمت 336 تومان خریداری می کند. بنابراین ، هزینه تولید (تبدیل گاز به برق در نیروگاه) برای 6280 کیلووات ساعت برق مصرفی در خانه آقای کریمی 211،18080 (دو میلیون و صد و ده هزار) تومان است.

5. میزان کل برق خانه آقای کریمی برای اقتصاد ملی ایران 14617848 (چهارده میلیون و ششصد و هفده هزار و هشتصد و چهل و هشت) تومان است.

6. شرکت توزیع برق با تمام ملاحظات مربوط به تعرفه های برق پرمصرف ، از آقای کریمی تقاضا کرد 4630175 تومان از 14617848 تومان پرداخت کند. به این ترتیب آقای كریمی یك یارانه از اقتصاد ملی ایران به میزان 9987673 تومان برای برق مصرفی یك ماه دریافت كرد.

توجه داشته باشید که میزان یارانه برق خانه آقای کریمی برابر با یارانه ماهانه 45300 تومان برای 220 نفر است.

هیچ سخنرانی ، برنامه تلویزیونی یا تحقیقات علمی نمی تواند نشان دهد که یک عمق دقیق و روشن نابرابری در سیستم قیمت گذاری انرژی در ایران وجود دارد.

سیستم فعلی قیمت گذاری منظم انرژی چیزی نیست جز انتقال منابع ملی به ثروتمندترین افراد جامعه. این سیستم اقتصادی هرگز عادلانه نیست. کدام کتاب عدالت حکم می کند که یارانه ماهانه 220 نفر به مصرف برق یکی از ثروتمندترین اقشار جامعه منتقل شود؟

پایان های اجتماعی
1. آقای کریمی مقصر این بی عدالتی نیست ، او مانند هر شهروند دیگری مطابق با قوانین و رویه های موجود زندگی می کند. او قبلا طبق قوانین فیفا فوتبال بازی می کرد و اکنون طبق قوانین کشور از برق استفاده می کند. ساختار اجباری قیمت گذاری انرژی است که وی را ملزم می کند این مبلغ را پرداخت کند و ماهیانه حدود 10 میلیون تومان یارانه دریافت کند.

. این داستان نباید ابزاری برای حمله به افراد مشهوری مانند علی کریمی باشد. آنها مانند همه شهروندان از قوانین پیروی می کنند. انتقاد علی کریمی از لایحه برق ، انتقاد از ساختار اقتصادی دیکتاتوری ، که بیشترین تداخل را در کیفیت پایین دولت اقتصادی دارد ، و به جمعیت پنهان شده در پشت این وضعیت عدالت گفته می شود.

هر دو نکته مهم است
1. بخش اجاره برق علی کریمی ، با محاسبات بالا ، حداکثر یارانه سالانه برق 120 میلیون تومان است. این رقم چیزی غیر از تعداد واقعی اجاره هایی است که ناعادلانه توسط اقتصاد انرژی ایران پرداخت شده است. رقم واقعی به اشکال مختلف از جمله پسماند به ده ها صدها هزار میلیارد تومان می رسد.

. در طول سال ها ، اقتصاد و سیاست های عمومی راه هایی برای جلوگیری از این بی عدالتی و در عین حال رفع بی فایده بودن سیستم های رفاهی هوشمند و هدفمند پیدا کرده اند.

دکمه بازگشت به بالا