اجتماعی

میزان گوگرد سوخت در برخی ایستگاه‌ها فراتر از حد مجاز

مدیرکل دفتر نظارت جامع سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به آخرین بررسی کیفیت سوخت در کشور ، گفت: میزان گوگرد سوخت در برخی ایستگاه ها بالاتر از حد مجاز گزارش شده است.

به گزارش نازک نارنجی ، هلنا کعبی امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مجازی آژانس حفاظت از محیط زیست در پاسخ به سوال نازک نارنجی در مورد آخرین وضعیت کیفیت سوخت در کشور گفت: نمونه برداری سال گذشته ما نشان داد که میزان گوگرد در سوخت در برخی از ایستگاه ها بالاتر از حد استاندارد است ، از کیفیت سوخت به طور کلی در ایستگاه های مترو واقع در کلانشهرها معمول است ، اما سوخت های با گوگرد بالا توسط بسیاری از ایستگاه های گاز مناطق دورتر تأمین می شود.

به گفته وی ، در نیمه دوم سال گذشته ، میزان گوگرد اندازه گیری شده در سوخت در جایگاه ها نسبت به نیمه اول سال بالاتر از سطح استاندارد بود.

در طرف دیگر جلسه ، مدیرکل دفتر نظارت جامع سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به قانون آب اظهار داشت: سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت کیفیت آب و وزارت نیرو مسئولیت کمیت آب را بر عهده دارد. این دو موضوع کاملاً با هم مرتبط هستند.

سیستمی را برای بارگیری اطلاعات مربوط به آب کمی و کیفی ایجاد کرده است

کعبی ادامه می دهد: در حال حاضر اطلاعات تولید شده در زمینه آب برای همه در دسترس نیست. به همین دلیل ، ما پیشنهاد می کنیم در قانون آب بحث کنیم که مرکز آمار ایران ، به عنوان متولی ارائه اطلاعات دقیق ، باید سیستمی برای اطلاعات کمی و کیفی آب فراهم کند.
ادامه داد

دکمه بازگشت به بالا