اجتماعی

فلاحی: مجلس بر روند برگزاری امتحانات نهایی نظارت می کند

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت که این کمیسیون روند ادامه امتحانات نهایی و کنکور را رصد می کند.

احمد حسین فلاحی در گفت وگو با نازک نارنجی ، با اشاره به اعلام سخنگوی ستاد مبارزه با تاج کرنا مبنی بر اینکه امتحانات پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری انجام می شود ، اظهار داشت: شخصاً تصمیم می گیرد و می رود.

وی ادامه داد: امتحانات پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری انجام می شود ، دانش آموزان در این سن توانایی تشخیص پروتکل ها را دارند و از آنها پیروی می کنند ، در حالی که در بسیاری از مناطق تعداد امتحان کنندگان زیاد نیست. در مناطقی که جمعیت زیادی دارند ، پروتکل ها باید به کارآمدترین روش اجرا شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: “مطمئناً مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون آموزش ، بر اساس وظیفه نظارتی خود ، روند انجام امتحانات نهایی شخصی را رصد می کند.” این مراحل همچنین به عنوان بخشی از روند ادامه کنکور انجام می شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا