عمومی

مدرسه تلویزیونی ایران شنبه ۱۸ اردیبهشت

برنامه درس پخش برای آموزش دانش آموزان مدارس تلویزیون ایران به شرح زیر است:

شبکه آموزش:
آموزش دروس تربیت بدنی
7:45 تا 8 عصر

مهارت های فنی و حرفه ای:

ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر
عملیات تکمیلی – تربیت بدنی – پایه 12 – شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 9 تا 9
عناصر و جزئیات – نقشه معماری – پایه 11 – شاخه فنی و حرفه ای

9 تا 9:30 شب
دانش فنی تخصصی – صنعت چوب و مبلمان – پایه 11 – شاخه فنی و حرفه ای

21:15 تا 21:50
طراحی و ساخت کابینت کنار تخت – صنعت چوب و مبلمان – درجه 12 – شاخه فنی و حرفه ای

دبستان:

10:30 صبح تا 3:05 بعد از ظهر
فارسی و نوشتاری
کلاس اول

9:07 تا 11:30 شب
بازی ها و ریاضیات
کلاس دوم

11:30 صبح تا 12 شب
علوم تجربی و تفکر
کلاس سوم

12:00 تا 12:30
بازی ها و ریاضیات
کلاس چهارم

ساعت 12:30 تا 13:00
فارسی و نوشتاری
درجه پنجم

13:00 تا 13:30
علوم تجربی و تفکر
کلاس ششم

13:30 تا 13:50
مبتدیان برای تدریس
پیش دبستانی

دبیرستان اول:

14:30 تا 15:00
انگلیسی زبان
کلاس هفتم

15:00 تا 15:30
انگلیسی زبان
کلاس هشتم

15:30 تا 16:00
انگلیسی زبان
کلاس نهم

دوره آموزش متوسطه مجازی:

16:30 تا 16:50
آموزش معلمان
سو mis تفاهم ریاضی

مدرسه راهنمایی:

16:50 تا: 10
زیست شناسی 2 – پایه 11 – آزمایشات علمی

ساعت 5:10 بعد از ظهر
زیست شناسی 2 – پایه 11 – آزمایشات علمی

17:30 تا 18:00
فیزیک دوم – پایه 11 – اقدام علمی تجربی

18:00 تا 18:30
فیزیک Dos – پایه 11 – اقدام علمی تجربی

20:25 تا 20:50
فیزیک سوم – پایه 12 – علوم تجربی

20:50 تا 21:15
زیست شناسی سه پایه 12 – رشته علوم تجربی

شبکه چهار:
7:30 درس دین و زندگی ، کلاس 2 ، 11 گرایش ادبیات و علوم انسانی

7:55 ریاضیات ، آمار ، کلاس 1 ، کلاس 10 ، ادبیات ، علوم انسانی ، علوم اسلامی ،

8:20 صبح دروس عربی ، قرآن ، کلاس 2 ، 11 گرایش ادبیات و علوم انسانی

8:45 درس هندسه ، کلاس 1 ، 10 رشته ادبیات و علوم انسانی

9:10 درس هندسه ، کلاس 1 ، 10 رشته ادبیات و علوم انسانی

9:35 درس زبان خارجی 1 مشترک در 10 پایه در همه رشته ها

10:00 درس حساب 1 کلاس 11 ریاضیات و فیزیک

10:25 ، 0 درس ریاضی ، کلاس 1 ، کلاس 11 ، ریاضی و فیزیک

10:50 درس فیزیک کلاس 3 پایه 12 ریاضیات فیزیک

11:15 درس فیزیک مبانی درس 3 12 فیزیک ریاضی

شبکه قرآن و معارف در سیما:
8:00 ب. ظ.
علوم و معارف قرآن 3 رشته علوم و معارف اسلامی ، تئوری دوم در دبیرستان

8:30 بعد از ظهر
قوانین در 3 رشته علوم و معارف اسلامی ، دبیرستان دوم نظری

افسوس 11
درس انس با قرآن برای بچه های پیش دبستانی

ساعت 11:30 شب
درس آموزش قرآن در کلاس اول

افسوس 15
دین و زندگی 3 کلاس 12 فیزیک تجربی و ریاضی

ساعت 15:30
آموزش قرآن در کلاس هفتم کلاس اول دبیرستان

دکمه بازگشت به بالا