اجتماعی

قاضی زاده هاشمی: نظم دهی واکسیناسیون برای امنیت خاطر مردم پیگیری شود

معاون سخنگو با تأکید بر لزوم تسریع در واکسیناسیون عمومی برای مقابله با تاجگذاری گفت: مکانیسم کنترل واکسیناسیون باید به طور جدی دنبال شود تا امنیت عمومی واکسیناسیون تأمین شود.

همزمان با نازک نارنجی ، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ، در میان پزشکان ، در سخنرانی خطاب به اقدامات لازم برای مقابله با جهش های در حال ظهور ویروس کرونا ، گفت: شدت ، مرگ و میر و سرعت انتقال. “و این پیچیده تر از همیشه است و یک چالش برای سیستم مراقبت و پیشگیری است.

وی افزود: اکنون ، چگونه می توانیم با پیش بینی های لازم و اقدامات به موقع ، به مدیریت علم و رفتار كاملاً جدید ویروس کرونا بپردازیم و بحران را قبل از آسیب جدی کاهش دهیم؟

معاون اول رئیس مجلس اظهار داشت: سیستم نظارت صحیح و نظارت سریع بر تغییرات ژنتیکی ویروس در مدیریت موفقیت آمیز این بیماری جایگاه ویژه ای دارد و در سیستم نظارت ، بیماران مشکوک به موقع شناسایی و قضاوت های لازم انجام می شود ساخته شده این زمان کنترل می شود.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: “متأسفانه ، بر اساس گزارش ها ، هزاران بیمار آلوده در کشور ما قرنطینه را نقض کرده و این بیماری را گسترش داده اند ، در نتیجه مدیریت ضعیف.

وی تأکید می کند: نظارت سریع بر تغییرات ژنتیکی نیز در کاهش آسیب و کنترل چرخه بیماری نقش مهمی دارد و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه تسریع در واکسیناسیون عمومی می تواند علاوه بر برنامه هایی در سیستم مراقبت و مدیریت صحیح برای جلوگیری از شیوع بیماری های احتمالی باشد ، اظهار داشت: مکانیسم تنظیم واکسیناسیون علاوه بر ایجاد امنیت برای افراد واکسینه شده باید بسیار جدی باشد

وی تأکید کرد: با جلوگیری از شیوع بیماری با تشخیص ، نظارت و جداسازی صحیح بیماران در قالب یک سیستم پایش که می تواند بار بیمارستان را کاهش داده و مرگ و میر را کاهش دهد و همچنین میزان دریافت بیمارستان از خستگی ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و سایر موارد مرتبط با اندام های پیشگیری مشکلات شدید مالی ناشی از بیماری کووید را در بخش پزشکی کاهش می دهند و چنین اعتباراتی می تواند به توانبخشی شاخص های ملی بهداشت اختصاص یابد. همچنین ، با جلوگیری از شیوع ویروس های خروجی کرونا ، اقتصاد می تواند در بازارها و اصناف در سراسر کشور زنده بماند.

سرانجام قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: “با هماهنگی دقیق ، از آسیب جدی به معیشت مردم جلوگیری می شود و در پایان ، شاهد صلح و سلامتی در همه اقشار مردم خواهد بود و این مقدمه ای برای یک ایران بدون تاج خواهد بود. “

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا