اجتماعی

دستورالعمل «نحوه برگزاری ارزشیابی پیشرفت تحصیلی – تربیتی نوبت دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹»

مرکز سنجش و نظارت بر کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش دستورالعملی را به اداره کل آموزش و پرورش استان در زمینه “نحوه ارزیابی پیشرفت تحصیل برای دومین بار در سالهای 1400-1399 در مطالعه” صادر کرد.

تأیید شده توسط نازک نارنجی مصوب مرکز اطلاعات و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ، با استناد به تصویب شورای آموزش عالی و آیین نامه های مربوطه و اجرای “برنامه ریزی ، تدوین س questionsالات و انجام امتحانات نهایی و غیر نهایی در 99” ، توسط “مرکز برای ارزیابی و نظارت بر کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش “دستورالعمل” نحوه ارزیابی پیشرفت آموزش و پرورش برای دومین بار در سال جاری. -آکادمیک 1400-1399 “اعلام شده توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها.

در این بندهای آموزشی آمده است: در مواردی كه دانش آموزان از نظر جسمی برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی خود در دسترس باشند ، دانشجویان طبق مقررات و مجوز رئیس كرونا ، مورد معاینه قرار می گیرند و از اقدامات بهداشتی پیروی می كنند.

در مواردی که امکان ارزیابی فیزیکی دانش آموزان برای ارزیابی پیشرفت تحصیلی وجود نداشته باشد ، ارزیابی دانش آموزان در سال اول و دوم دبیرستان ، به جز کلاس های نهم و دوازدهم ، تحت مسئولیت قرار می گیرد. به معلم و مدیر مدرسه.

نحوه ارزیابی دانش آموزان با نیازهای ویژه در دوره های غیر نهایی به سازمان آموزش و پرورش استثنایی اعلام می شود.

مطابق دستورالعمل آن ، ارزیابی پیشرفت تحصیلی-آموزشی برای دومین بار در سال تحصیلی 1499-1399 طی دوره 27 مه تا 22 ژوئن انجام می شود.

فایل کامل دستورالعمل “نحوه انجام ارزیابی آموزشی برای دومین بار در سال تحصیلی 1400-1399” را اینجا بخوانید.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا