استان ها

معرفی اعضای جدید هیات مدیره شرکت هواپیمایی کیش

به گزارش نازک نارنجی از کیش: با حضور حمیدرضا مومنی ، مشاور رئیس جمهور و دبیر دیوان عالی کشور در مناطق آزاد و جمعی از نمایندگان سازمان منطقه آزاد کیش و هواپیمایی کیش که در تهران برگزار شد ، حکم جداگانه ای صادر شد صادر شده توسط مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ، و “محمد ترکمانه” به عنوان “اعضای هیئت مدیره کیش ایر” منصوب شد.

طبق وب سایت خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دیوان عالی کشور ، مشاور رئیس جمهور این قضاوت ها را انجام داده است. طبق این حکم و بخشی از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/1/1400 ، شرکت هواپیمایی کیش (شرکت سهامی خاص) طی دو سال شما را به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مذکور منصوب کرده است.

امید است جهت تحقق فرمایشات رئیس جمهور مبنی بر نامگذاری سال جاری “سال تولید ، پشتیبانی ، انسداد” و ارائه خدمات مناسب با هدف درگیر كردن بازارهای داخلی ، منطقه ای و جهانی ضمن توكل بر خداوند متعال و همکاری و همکاری با سایر اعضای هیئت مدیره برای رسیدن به اهداف مطلوب.

از خداوند متعال خواستارم که نتیجه خوب شما را در انجام وظایف خود مطابق با اصول قانون ، اعتدال و معیار رفتار دولت با تدبیر و امید به خدمت به اسلام و اشخاص نجیب افزایش دهد.

46

دکمه بازگشت به بالا