حوادث

برخورد با فروش موادمحترقه از سوی واحدهای صنفی

گزارش شده است که معاون نظارت بر اماکن امنیت عمومی در تهران بزرگ با اتحادیه های صنفی خرید و فروش مواد سوخته درگیر شده است.

سرهنگ نادر مرادی در گفت وگو با نازک نارنجی وی در مورد نظارت پلیس بر مناطق و اصناف تهیه کننده مواد سوختنی اظهار داشت: هر ساله پلیس در آستانه چهارشنبه سوری جلساتی را با اصناف و اتحادیه ها برگزار می کند و به آنها مشاوره و پند و اندرز لازم را می دهد. علاوه بر این ، تیم های گشت و افسران پلیس با گشت زنی و رسیدگی به شکایات و گزارش ها با تخلفات برخورد می کنند.

وی با بیان اینکه برنامه های پلیس در سال 1999 چند روز قبل از آغاز ماه مارس آغاز شده است ، افزود: “در همین راستا جلسات متعددی برگزار شد و ما به اتاق اصناف ، اتحادیه ها و اصناف اطلاع دادیم كه تجارت مواد محترقه غیرقانونی و همان غیرقانونی. “ممنوع توسط اتحادیه های کارگری و متخلفان مطابق قانون پیش بینی شده است.

معاون نظارت بر اماکن امنیت عمومی در تهران بزرگ همچنین در مورد اتحادیه های صنفی فروش مواد سوزان گفت: “جلساتی با واحدهای فروش برگزار شد و به آنها اطلاع داده شد که آنها از فروش این مواد به فرد شخصی خودداری خواهند کرد.” در صورت اطلاع پلیس به چنین مواردی رسیدگی می شود ، زیرا خریداران چنین اقلامی شناخته شده و به افراد ناشناس فروخته می شوند.

مرادی با بیان اینکه امسال موضوع چهارشنبه سوری را زودتر و با جدیت بیشتری مورد توجه قرار داده ایم ، گفت: “غیر از هشدارها ، ما همچنین بینش های مهم و بسیاری از مناطق را داریم که سعی در ادامه آن دارند. موارد شناسایی و آنلاین می شوند.”

معاون نظارت بر اماکن امنیت عمومی در تهران بزرگ سرانجام از شهروندان خواست با تماس با مرکز فوریت های پلیسی 110 ، موارد مشکوک را گزارش دهند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا