اجتماعی

ضرورت افزایش حقوق و دستمزد کارگران متناسب با تورم

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: “با افزایش قیمت کالاهای اساسی ، شاهد کاهش جدول کارگران هستیم و بنابراین ، مطابق با وضعیت فعلی اقتصاد کشور ، کارگران حقوق باید افزایش یابد. ”

اما اسماعیلی در مصاحبه با نازک نارنجی ، با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران در سال آینده باید مطابق با نرخ تورم باشد ، گفت: “با توجه به افزایش نرخ تورم در طول سال ، لازم است بدانیم که حقوق کارگران چقدر است. معقول. “باش.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی در پارلمان با اشاره به اینکه کمیسیون اجتماعی اخیراً جلسه ای با مقامات وزارت کار برای بررسی وضعیت دستمزد و حقوق کارگران و ارائه توصیه هایی در این باره برگزار کرد ، گفت: و دستمزد کارگران دو بار در سال نگهداری می شوند.

نماینده مردم گرمی در مجلس یازدهم با توجه به دلیل افزایش قیمت ها در این سال ها و مشکلات زیادی برای کارگران روبرو شد ، اظهار داشت: این امر در تعیین دستمزد نیز باید در نظر گرفته شود ، اما با افزایش قیمت کالاهای اساسی ، ما شاهد کاهش جدول کارگران بوده ایم و بنابراین ، متناسب با وضعیت فعلی اقتصاد کشور ، دستمزد کارگران باید افزایش یابد.

سرانجام ، اسماعیلی تأکید کرد: جلسات شورای عالی دستمزد باید حداقل هر 6 ماه یک بار برگزار شود تا میزان افزایش دستمزد کارگران مشخص شود.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا