اجتماعی

آغاز طرح “والدگری” مشارکتی در پایتخت/آموزش و مشاوره  به والدین و فرزندان در آستانه طلاق

مدیرکل بهداشت و درمان شهرداری تهران از آغاز طرح “والدین مشارکتی در پایتخت” خبر داد.

زینب نصیری در مصاحبه با نازک نارنجی ، وی در سخنانی در مورد سیاست های شهرداری تهران در راستای توسعه شهری ، بر لزوم ایجاد شرایطی برای همه شهروندان ساکن تهران که احساس آرامش ، امنیت و مشارکت اجتماعی از زندگی در این شهر ، و گفت: به این ترتیب ، همراه با بهبود و راه اندازی متغیرها و دلایل بهبود و جسمی ، تلاش برای بهبود سلامتی ، احساس امنیت ، کیفیت زندگی و غیره دستور جلسه.

وی با بیان اینکه معاون جامعه و بنابراین اداره کل بهداشت و درمان شهرداری تهران در تلاش است تا با تأکید بر عدالت اجتماعی فرصت برابر را به شهروندان تهرانی بدهد ، گفت: افزایش دسترسی به شهروندان خدمات بهداشت روان مرتبط با سلامت روان شهروندان. این موضوعی است که توسط اداره کل بهداشت و درمان شهرداری تهران در حال پیگیری است.

نصیری اظهار داشت که به دلایلی مانند ارائه خدمات بهداشت روان ، فقر و دریافت خدمات فقر ، فرهنگ عمومی آسیب پذیر برای درخواست خدمات بهداشت روان ، هزینه بالای آنها و اولویت اقدام فوری برای دریافت خدمات ، که معمولاً دریافت خدمات بهداشتی است. روان در سبد خرید بسیاری از مناطق شهروندان تهرانی نیست ، وی گفت: “در حالی که گروهی از شهروندان که در شرف طلاق هستند یا اخیراً طلاق گرفته اند ، نیاز زیادی به دریافت خدمات مشاوره ای و تحصیلات. ” با این حال ، به دلایلی که در بالا ذکر شد ، و این واقعیت که در موارد طلاق ، آنها به طور کلی بیشتر جنبه های قانونی موضوع را در نظر می گیرند ، آنها همیشه به دنبال دسترسی به خدمات مشاوره هستند. و تحصیلات مربوط به سوگواری عزاداری ، توان بخشی پس از طلاق ، طلاق والدین. تعارضات مربوط به مراقبت از کودک و غیره شامل نمی شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی سیاست گذاران مدیریت خردمندانه شهر ، دسترسی به خدمات و حمایت از گروه های محروم را وظیفه خود می دانند. در مورد مسئله طلاق به عنوان یک اتفاق معمول در استان تهران ، که در سال 2009 نزدیک به 32 هزار طلاق از مجموع 174 هزار پرونده ثبت شده در کشور داشته است ، تقریبا 20 درصد از کل موارد طلاق در کشور ، می توان گفت بی فایده است اقدام جدی و علمی چشمگیرتر است.

نصیری گفت: تجربه سایر کشورها در برخورد با جمعیت زیاد این است که از شهروندان خود مراقبت کنند تا آسیب روحی و اجتماعی ناشی از این حادثه را به حداقل برسانند و کیفیت زندگی آنها را بهبود بخشند و تلاش ها را به حداقل برسانند. رنج تجربه شده آنها. در طلاق فرزندان گروه مستقلی وجود دارد که محرومیت از خدمات بهداشت روانی پس از طلاق توسط والدین بسیار جدی است. با این حال ، کودکان در طلاق آسیب پذیرتر هستند و ناخواسته ، هیچ محافل تخصصی در این زمینه وجود ندارد و به آنها و مسائل آنها توجه زیادی نمی شود.

وی افزود: اداره بهداشت شهرداری تهران که شکاف فعلی آموزش والدین در آستانه طلاق و هدف از ارائه بهداشت روان به فرزندان مطلقه را در نظر می گیرد تقریباً هیچ جایی در سیستم خدمات عمومی وجود ندارد ، فعالیت های خود را در قالب برنامه های سواد سلامت روان آغاز می کند.

وی در مورد جامعه هدف افزود: توسعه “والدین مشارکتی پس از طلاق” برنامه ای است که وزارت بهداشت به دنبال توسعه ادبیات خود در فضای عمومی تهران و علاوه بر تولید محتوا و دانش است. به عموم شهروندان در حضور کودکانی که طلاق گرفته اند ، به منظور شناسایی والدین در آستانه طلاق یا طلاق در این مفهوم و در مراحل اجرای آن.

به گفته وی ، پروژه “والدین مشارکتی پس از طلاق” با هدف قرار دادن والدین در آستانه طلاق یا طلاق و فرزندان آنها در گروه ، هدف هماهنگی مادران و پدران در لبه طلاق یا بعد از طلاق ، حداکثر منافع را تأمین کنید. و منافع فرزندان خود را به همین ترتیب پیاده کنند. نوعی همکاری که در نهایت آسیب و پیامدهای طلاق کودک را به حداقل می رساند.

وی ادامه می دهد: “در برنامه:” والدین مشارکتی پس از طلاق “، در اولین گام ، 20 متخصص از روانشناسان ، مشاوران و مددکاران اجتماعی فعال در مراکز بهداشتی در تهران آموزش دیده و کار تأمین آموزش را انجام می دهند. و مشاوره والدین مطلقه در تهران در قالب اقدامات آنها از توانایی های موجود در محله های تهران استفاده می كنند و انتظار می رود این برنامه گام مهمی برای این گروه بزرگ و محروم از خدمات بردارد هر دو روش همزمان برای توسعه فرهنگ عمومی و آموزش والدین مطلقه.

نصیری در ادامه اقدامات طرح والدین شرکت کننده را تشریح کرد و گفت: مطالعات داخلی و خارجی و اتخاذ راهبردهای والدین پس از طلاق ، تهیه و توسعه آموزش های تخصصی. برای بازرسی عمومی از مناطق شهری ، فضای مجازی ، خانه های بهداشت و مراکز مراقبت از خانواده یک فعالیت طرح والدین است.

وی ادامه می دهد: “به همین ترتیب ، معلمان مهارت های خود را آموزش می دهند و به آنها منتقل می كنند ، گروه های مداخله اجتماعی را در مراكز بهداشتی منتخب ایجاد می كنند ، خدمات مشاوره و كمك اجتماعی به والدین ارائه می دهند. مراحل دیگری است که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است. “

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا