استان ها

برگزاری کمیته نهایی داوری سی و چهارمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار لرستان

به گزارش نازک نارنجی لرستان، علی جهانی در حاشیه اجلاس پایانی کمیته داوران سی و چهارمین جشنواره قدردانی از نخبگان جامعه کار و تولید استان در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس ماده 195 ق. قانون کار و با هدف شناخت و تکریم کارگر مولد کارشناس، مخترع، مبتکر و همچنین اشاعه فرهنگ کار و کارآفرینی در سه مرحله مقدماتی، استانی و کشوری و در سه بخش اقتصادی برگزار می شود.

وی افزود: پس از اعلام ثبت نام این جشنواره، اطلاعیه گسترده ای از طریق رسانه ها برای جذب و جلب مشارکت حداکثری جامعه کارگری و تولیدی استان اعلام شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: در نهایت پس از پایان مهلت ثبت نام، 871 متقاضی در سه بخش خدماتی، صنعتی و کشاورزی در سامانه سی و چهارمین جشنواره سپاس از نخبگان جامعه کار و تولید ثبت نام کردند. . .

جهانی تشکیل کمیته داوری و ارزیابی ثبت نام کنندگان این جشنواره را مورد بحث قرار داد و گفت: کمیته داوران سی و چهارمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید متشکل از نخبگان و کارشناسان برگزیده بسیاری از موسسات و نهادها تشکیل شد. دستگاه های اجرایی استان و در مرحله اول ارزیابی های مجازی پرونده ها و مدارک لازم بررسی می شود.

وی با بیان اینکه تیم بازدید میدانی نیز برای بررسی طرح ها و راستی آزمایی تشکیل شد، گفت: پس از بررسی های لازم و بررسی مشخصات ثبت نام کنندگان در سطوح مختلف سایبری و میدانی، در نهایت دو کارگر، دو کارگروه و یک گروه استانی . واحد نمونه توسط کمیته داوری نهایی تایید و انتخاب شد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان تصریح کرد: برگزیدگان این جشنواره توسط نخبگان جامعه کار و تولید کشور به دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره ایمانتان معرفی و بررسی خواهند شد که آیا امتیاز لازم را کسب کرده اند. در مرحله کشوری رقابت کنند.

جهانی به برگزاری سی و چهارمین جشنواره استانی برای تشکر از نخبگان جامعه کار و تولید در اردیبهشت 1402 اشاره کرد و گفت: کل کشور در هفته کارگر.

46

دکمه بازگشت به بالا